Tabell

Arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak (15-74 år). Menn og kvinner, etter landbakgrunn. 2. kvartal 2016. Prosent
 Begge kjønnMennKvinner
Hele befolkningen2,52,92,1
Innvandrere i alt6,06,25,8
Bosnia-Hercegovina3,73,93,5
Kosovo6,56,76,3
Eritrea6,66,37,0
Somalia9,410,87,7
Afghanistan6,55,97,6
Irak8,88,29,7
Iran6,06,06,1
Sri Lanka5,64,66,6
Syria4,55,03,7
Vietnam5,25,25,3