Studenter (19-24 år) i høyere utdanning, i prosent av registrert årskull. Menn og kvinner, etter innvandrings­kategori. 1. oktober 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Studenter (19-24 år) i høyere utdanning, i prosent av registrert årskull. Menn og kvinner, etter innvandrings­kategori. 1. oktober 2015. Prosent
  Menn Kvinner
Alle 28 42
Studenter uten innvandrerbakgrunn 29 45
Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina 35 37
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Bosnia-Hercegovina 42 59

Kontakt