Tabell

Studenter (19-24 år) i høyere utdanning, i prosent av registrert årskull. Menn og kvinner, etter innvandrings­kategori. 1. oktober 2015. Prosent
 MennKvinner
Alle2842
Studenter uten innvandrerbakgrunn2945
Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina3537
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Bosnia-Hercegovina4259