Økonomiske analyser, 1/2000

Økonomisk utsyn

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Ved inngangen til 2000 bodde det om lag 4 479 000 mennesker i Norge. Folketallet vil trolig passere 4,5 millioner i løpet av året. Det mest markante som skjedde med befolkningsutviklingen i 1999 var en sterk vekst i nettoinnvandringen, til om lag 20 000, som er det høyeste noen gang. Antall fødsler og dødsfall var på samme nivå som året før. Befolkningen vokste 0,76 prosent; uten nettoinnvandring ville den vokst 0,31 prosent. Høsten 1999 offentliggjorde SSB nye befolkningsframskrivinger, for landet til 2050 og for kommunene til 2020. Det er tre år siden de forrige kom. For bedre å vise usikkerheten ble det denne gang publisert hele 11 alternativer for landet og 6 for kommunene. De viser fortsatt vekst for landet som helhet til ca. 2025, men nedgang i folketallet i mange kommuner.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt