Økonomiske analyser, 4/2010

Befolkningsframskrivninger 2010-2060

Publisert:

Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at vi forventer at innvandringsoverskuddet fortsatt vil være stort, om enn noe lavere enn i de siste årene. Dessuten regner vi med at fruktbarheten vil være relativt høy og at levealderen vil fortsette å øke.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt