Økonomiske analyser, 4/2012

Befolkningsframskrivning 2012-2100: Resultater

Publisert:

Folketallet i Norge har vokst svært raskt de siste årene. Denne trenden vil trolig fortsette noen år framover. I framskrivningenes mellomalternativ vil vi passere 6 millioner innbyggere før 2030. Da er Norge antakelig nest størst i Norden, etter Sverige. Men usikkerheten er stor, spesielt om innvandringen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt