212042
/bank-og-finansmarked/statistikker/renter/maaned
212042
Lavere utlånsrenter og økt rentebinding
statistikk
2015-08-19T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
renter, Renter i banker og kredittforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasse, niborFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og kredittforetakjuni 2015

Publisering av innskuddsrenter utsettes

Statistisk sentralbyrå gjennomfører en planlagt omlegging av statistikken for innskudd. Renter på innskudd blir ikke publisert før etter omleggingen.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere utlånsrenter og økt rentebinding

Renta på nye boliglån falt med 0,03 prosentpoeng i juni 2015. Boliglånsrentene er på et historisk lavt nivå. Andelen boliglån med fast rente på utlån fra alle banker og kredittforetak økte fra 8,6 til 9,8 prosent fra mars til juni.

Banker og kredittforetaks renter til husholdninger1
Juni 2015Mai 2015Månedsendring
1Banker og kredittforetak i månedsutvalget
Renter, nye utlån
Totale utlån med pant i bolig til husholdninger2,973,00-0,03
Totale utlån med pant i bolig, flytende rente3,003,07-0,07
Totale utlån med pant i bolig, fast rente2,712,600,11
 
Renter, utestående utlån
Totale utlån med pant i bolig til husholdninger3,213,24-0,03
Totale utlån med pant i bolig, flytende rente3,193,22-0,03
Totale utlån med pant i bolig, fast rente3,403,46-0,06
 
Utlånsmarginer
Nye totale utlån med pant i bolig til husholdninger1,611,520,09
Utestående totale utlån med pant i bolig til husholdninger1,851,760,09

Renta på nye lån med pant i bolig til husholdninger fra et utvalg av banker og kredittforetak falt fra 3,0 til 2,97 prosent fra mai til juni. Renta på utestående lån med pant i bolig falt fra 3,24 til 3,21 prosent i juni.

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,08 prosentpoeng til 3,15 prosent i juni, mens renta på utestående beholdning av andre nedbetalingslån falt med 0,05 prosentpoeng til 3,44 prosent.

Høyere fastrente på nye lån

Fastrenta på nye lån med pant i bolig til husholdninger fra utvalget av banker og kredittforetak økte med 0,11 prosentpoeng til 2,71 prosent i juni. Fastrenta på utestående lån med pant i bolig til husholdningene gikk derimot ned med 0,06 prosentpoeng i juni til 3,4 prosent, denne renta har falt i alle måneder siden september i fjor.

Rente på nye boliglån med flytende rente falt med 0,07 prosentpoeng i juni til 3,0 prosent. Renta på utestående boliglån med flytende rente falt med 0,03 prosentpoeng til 3,19 prosent. Denne renta har falt i alle måneder siden desember 2013, som er starten på denne tidsserien.

Utlånsmarginer på boliglån økte

Utlånsmarginen på nye lån med pant i bolig til husholdningene fra utvalget av banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng til 1,61 i juni. Utlånsmarginen på utestående lån med pant i bolig økte med 0,09 prosentpoeng til 1,85 prosent. NIBOR falt med 0,12 prosentpoeng til 1,36 prosent i juni.

Historisk lave renter

Kvartalsstatistikken viser at renten på nedbetalingslån med pant i bolig er historisk lav. For banker falt denne renten med 0,10 prosentpoeng i andre kvartal 2015 til 3,41 prosent. Summen av banker og kredittforetak viser at denne renten falt med 0,08 prosentpoeng til 3,3 prosent i denne perioden, mens den tilsvarende renten hos statlige låneinstitutter falt med 0,14 prosentpoeng til 2,5 prosent.

Renten på utlån fra banker i alt falt med 0,10 prosentpoeng til 3,97 prosent i andre kvartal, det laveste nivået siden 3. kvartal 2005.

Økt andel lån med fast rente

Data fra den kvartalsvise rentestatistikken viser at andelen boliglån med fast rente til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 1,2 prosentpoeng fra mars til juni, og er nå på 9,8 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB