218863_tabell_244991_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244991
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
September 2014September 2015September 2014 - September 2015
Banker
Forvaltningskapital4 266 6744 884 43414,5
Innskudd2 865 3123 300 07615,2
Utlån3 128 6553 608 17115,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 808 7211 996 21910
Utlån1 500 0231 573 1684,9