218863_tabell_244990_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244990
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Totalbeholdning579 086577 620567 173563 172
 
Ikke-finansielle foretak7 18610 37311 36510 579
Statens forretningsdrift........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 2701 9481 9642 029
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar161888
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 9662 7752 9282 872
Private aksjeselskaper mv.3 7895 6426 4665 671
Personlige foretak........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål........
 
Finansielle foretak235 177239 603233 481234 414
Norges Bank........
Banker30 68235 42132 41833 736
Kredittforetak201 522201 078197 641197 075
Finansieringsselskaper1 3001 3451 7381 856
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper1 2321 2531 2081 203
Verdipapirfond........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond7171616
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring378443414414
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser45353596
Skadeforsikringsselskaper11111116
 
Offentlig forvaltning83 46585 63281 21484 051
Statsforvaltningen56 10358 72755 24756 606
Kommuneforvaltningen27 36226 90525 96727 445
 
Ideelle organisasjoner........
Ideelle organisasjoner........
 
Husholdninger........
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.........
Ufordelt........
 
Utlandet250 741239 046237 984231 594
Utenlandsk offentlig forvaltning52 62451 86252 88751 341
Utenlandske banker og finansinstitusjoner179 998176 098174 009169 310
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger18 11911 08611 08810 943
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.2 5172 9663 1282 533