218863_tabell_244989_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244989
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Totalbeholdning178 234178 236177 239174 752
 
Ikke-finansielle foretak14 14513 92814 14613 746
Statens forretningsdrift........
Statlig eide aksjeselskaper mv.23028728697
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25252525
Private aksjeselskaper mv.13 81813 54313 76413 551
Personlige foretak72727274
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål........
 
Finansielle foretak92 70993 25193 56793 011
Norges Bank........
Banker2 0612 0602 0732 072
Kredittforetak67 27866 76666 80766 623
Finansieringsselskaper5 8775 8045 8055 716
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper3 5363 4773 5073 449
Verdipapirfond8 4079 86910 2069 664
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2 6042 6172 5552 534
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 8572 5502 4892 842
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser10101010
Skadeforsikringsselskaper7998114100
 
Offentlig forvaltning........
Statsforvaltningen........
Kommuneforvaltningen........
 
Ideelle organisasjoner........
Ideelle organisasjoner........
 
Husholdninger1111
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.........
Ufordelt1111
 
Utlandet73 84772 75470 86169 314
Utenlandsk offentlig forvaltning........
Utenlandske banker og finansinstitusjoner59 44658 62056 86355 265
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger14 40014 13413 99814 049
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-2 468-1 697-1 337-1 320