218863_tabell_244985_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244985
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer76 21776 05075 74875 908
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 9684 9845 0024 996
Skogbruk og tilknyttede tjenester100101110113
Fiske og fangst5 2415 2475 0935 047
Fiskeoppdrett og klekkerier348345344352
Bergverksdrift og utvinning124252423
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1........
Utvinning av råolje og naturgass........
Industri1 9002 0002 0282 067
Bygging av skip og båter299303304305
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning100979494
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet24262627
Utvikling av byggeprosjekter1 0611 0451 0251 019
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers333330331332
Varehandel, reparasjon av motorvogner124127127130
Utenriks sjøfart og rørtransport1159110111111
Transport ellers og lagring1376380386388
Overnattings - og serveringsvirksomhet944945947949
Informasjon og kommunikasjon229225220217
Omsetning og drift av fast eiendom44 06243 89643 88144 105
Faglig og finansiell tjenesteyting470479464469
Forretningsmessig tjenesteyting196210210201
Tjenesteytende næringer ellers15 25815 17715 02014 964