218863_tabell_244983_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244983
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer75 88874 70973 56974 335
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester3 0042 9972 9953 533
Skogbruk og tilknyttede tjenester834832829570
Fiske og fangst81807979
Fiskeoppdrett og klekkerier1 7811 7361 7421 820
Bergverksdrift og utvinning11 3311 2951 2871 272
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass13 5333 4743 0592 976
Utvinning av råolje og naturgass1 0171 001959930
Industri7 6547 4576 7447 350
Bygging av skip og båter329331335345
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning202198202190
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet1 2661 2191 2021 266
Utvikling av byggeprosjekter264261256266
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers12 00211 86611 86311 924
Varehandel, reparasjon av motorvogner9 5248 9849 0669 295
Utenriks sjøfart og rørtransport15 6055 8045 7014 818
Transport ellers og lagring110 0649 9459 9399 988
Overnattings - og serveringsvirksomhet866879884874
Informasjon og kommunikasjon1 6911 6151 6432 021
Omsetning og drift av fast eiendom1 4541 4341 4291 432
Faglig og finansiell tjenesteyting2 2902 2902 2952 354
Forretningsmessig tjenesteyting7 8857 8487 9377 942
Tjenesteytende næringer ellers3 2133 1623 1213 089