218863_tabell_244982_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244982
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer1 193 0721 183 0091 171 1051 173 651
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester40 68540 33840 21639 833
Skogbruk og tilknyttede tjenester2 8872 8582 8352 818
Fiske og fangst24 07924 00324 25524 274
Fiskeoppdrett og klekkerier15 96416 55216 01415 872
Bergverksdrift og utvinning110 90011 00410 79910 703
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass16 7316 6396 4596 965
Utvinning av råolje og naturgass8 5998 2867 9457 509
Industri70 06164 18762 38163 843
Bygging av skip og båter16 83315 86515 37216 017
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning34 49134 47933 59433 094
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet5 6075 5975 5265 496
Utvikling av byggeprosjekter83 85980 51679 22179 800
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers35 49935 14535 26335 415
Varehandel, reparasjon av motorvogner72 18966 52166 66567 743
Utenriks sjøfart og rørtransport161 91762 26959 77758 712
Transport ellers og lagring164 75162 79762 26960 573
Overnattings - og serveringsvirksomhet11 18311 79611 86211 814
Informasjon og kommunikasjon13 75614 55614 55313 912
Omsetning og drift av fast eiendom502 063505 815503 478500 154
Faglig og finansiell tjenesteyting43 89345 96245 22451 908
Forretningsmessig tjenesteyting30 66331 72231 24031 433
Tjenesteytende næringer ellers36 46236 10336 15835 763