218863_tabell_244981_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244981
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån1311 800310 211306 861306 756
 
Nedbetalingslån med pant i bolig89 59389 45689 37089 027
Ikke-finansielle foretak19 44319 10118 99318 915
Finansielle foretak25252526
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner8 2768 2918 1758 215
Husholdninger61 84862 03862 17761 872
Herav lønnstakere mv.29 14029 22029 31828 963
Utlandet........
 
Andre nedbetalingslån222 470221 019217 755217 991
Ikke-finansielle foretak11 44011 48911 35911 507
Finansielle foretak795795785785
Offentlig forvaltning50 78150 75750 84250 955
Ideelle organisasjoner10101011
Husholdninger156 897155 443152 287152 264
Herav lønnstakere mv.152 558151 104147 936147 912
Utlandet2 5482 5242 4712 471
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-263-263-263-263