218863_tabell_244979_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244979
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån1148 153146 166144 076142 807
 
Kasse-, drifts- og brukskreditt (inkl. diskonteringskreditt)26 73025 46124 77125 403
Ikke-finansielle foretak8 3497 8117 2357 810
Finansielle foretak22201535
Offentlig forvaltning72534553
Ideelle organisasjoner1813814
Husholdninger15 56515 14115 14515 433
Herav lønnstakere mv.15 36514 93814 95915 242
Utlandet2 7052 4222 3222 058
 
Andre nedbetalingslån58 41657 67556 38454 713
Ikke-finansielle foretak14 82514 83114 33114 126
Finansielle foretak8877
Offentlig forvaltning574575577579
Ideelle organisasjoner17171717
Husholdninger28 32627 85827 51527 094
Herav lønnstakere mv.27 20726 74126 39025 970
Utlandet14 66714 38713 93612 889
 
Leiefinansiering63 73463 51163 43363 394
Ikke-finansielle foretak46 23445 60945 56345 973
Finansielle foretak167163158162
Offentlig forvaltning1 7801 7531 7491 792
Ideelle organisasjoner260239230233
Husholdninger15 19515 65015 63715 133
Herav lønnstakere mv.10 33010 78510 76510 289
Utlandet989697101
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-728-482-512-703