218863_tabell_244972_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244972
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.

Finansforetak, balanserseptember 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Kredittforetak. Balanse. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker0000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner67 97075 97662 89458 778
Utlån til og fordringer på kunder1 505 1981 492 1151 486 3651 485 378
Sertifikater og obligasjoner239 260230 646227 566216 269
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.358358358358
Finansielle derivater173 097173 367189 935146 840
Immaterielle eiendeler401401400418
Varige driftsmidler23232323
Andre eiendeler9 91210 16910 01911 073
Sum eiendeler1 996 2191 983 0561 977 5591 919 136
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner........
Innskudd fra kunder........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld1 508 2361 491 2421 456 4141 433 286
Andre lån281 748291 653326 187295 638
Finansielle derivater53 59451 61348 43345 549
Annen gjeld31 74531 13729 96829 027
Ansvarlig lånekapital15 26014 74414 69114 685
Sum gjeld1 890 5841 880 3891 875 6931 818 185
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital29 02628 46328 46328 448
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)41 83141 20441 20441 199
Opptjent egenkapital26 24026 22226 22526 220
Ufordelt resultat8 5376 7775 9755 084
Sum egenkapital105 635102 667101 867100 951
 
Sum gjeld og egenkapital1 996 2191 983 0561 977 5591 919 136