218857_tabell_236095_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218857_tabell_236095
statistikk
2015-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserjuni 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Juni 2014Juni 2015Juni 2014 - Juni 2015
Banker
Forvaltningskapital4 308 9874 712 2409,4
Innskudd2 936 7703 193 6828,7
Utlån3 165 8263 473 3579,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 815 5751 919 1376
Utlån1 500 4531 544 1562,9