218857_tabell_236075_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218857_tabell_236075
statistikk
2015-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserjuni 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Juni 2015Mai 2015April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker76....62....94....88....81
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7 353....7 933....7 423....7 724....8 163
Utlån til og fordringer på kunder139 249....135 412....137 185....131 761....128 502
Sertifikater og obligasjoner26........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.65....64....68....68....645
Finansielle derivater565....551....829....170....346
Immaterielle eiendeler935....1 022....1 059....1 056....1 537
Varige driftsmidler861....817....336....269....212
Andre eiendeler6 322....5 387....4 225....5 277....4 265
Sum eiendeler155 453....151 247....151 217....146 413....143 751
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld............1 695....1 420....420
Andre lån121 034....118 845....117 355....113 148....111 413
Finansielle derivater16....18....20....17....18
Annen gjeld14 238....13 274....11 757....11 812....12 618
Ansvarlig lånekapital2 102....2 072....2 089....1 926....1 926
Sum gjeld137 389....134 209....132 916....128 323....126 395
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital4 601....4 210....4 296....4 275....4 169
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)3 289....3 196....3 143....3 146....2 923
Opptjent egenkapital8 639....8 866....7 464....7 887....8 644
Ufordelt resultat1 535....766....3 397....2 781....1 620
Sum egenkapital18 064....17 037....18 300....18 090....17 356
 
Sum gjeld og egenkapital155 453....151 247....151 217....146 413....143 751