196382_tabell_224011_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196382_tabell_224011
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Veksten i utlån til industrinæringa var på 1,4 prosent fra utgangen av februar 2014 i fjor til utgangen av februar 2015. Utlånsveksten har vært positiv i årets to første måneder.

Finansforetak, balanserfebruar 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Februar 2014Februar 2015Februar 2014 - Februar 2015
Banker
Forvaltningskapital4 330 1534 620 5496,7
Innskudd2 905 6633 073 4625,8
Utlån3 094 8213 381 2669,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 769 4011 916 7968
Utlån1 517 0771 513 573-0,2