196382_tabell_224005_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196382_tabell_224005
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Veksten i utlån til industrinæringa var på 1,4 prosent fra utgangen av februar 2014 i fjor til utgangen av februar 2015. Utlånsveksten har vært positiv i årets to første måneder.

Finansforetak, balanserfebruar 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer76 35176 27676 42676 35875 84375 74075 64575 61575 36075 36675 22374 98174 792
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester5 1015 1455 1505 1205 1225 1055 0975 0815 0755 0485 0194 9764 945
Skogbruk og tilknyttede tjenester121121122122122119119118112112113112112
Fiske og fangst5 0455 0224 9945 0245 0145 0615 0755 0054 9924 8964 8674 7064 612
Fiskeoppdrett og klekkerier321323324328331332334336341349351352385
Bergverksdrift og utvinning124246363636363646572727272
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1........000000000
Utvinning av råolje og naturgass..........................
Industri2 1492 1532 2582 2892 2932 3802 4002 4612 4702 4982 5112 5312 555
Bygging av skip og båter322324317218221224236237236245249253256
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning102103102100101999999989899105105
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet28282829292929292328282828
Utvikling av byggeprosjekter895899896889884890903893897887881717716
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers320333331332327327326326304305305352349
Varehandel, reparasjon av motorvogner141142152140144146149150148154157157168
Utenriks sjøfart og rørtransport11191201191201241241271287979808182
Transport ellers og lagring1402405407413363364368371376379377375380
Overnattings - og serveringsvirksomhet896898899902895878877879875874878884876
Informasjon og kommunikasjon173179181176176172166167170166163162157
Omsetning og drift av fast eiendom44 64244 65544 74344 99744 85944 73444 60044 60344 70844 81144 79244 88344 827
Faglig og finansiell tjenesteyting454449458481483475467460459512517523522
Forretningsmessig tjenesteyting198198198193193190203199196197197198193
Tjenesteytende næringer ellers14 90014 75514 68414 42314 09914 02914 00614 00813 73513 65513 56613 51313 452