196382_tabell_224003_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196382_tabell_224003
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Veksten i utlån til industrinæringa var på 1,4 prosent fra utgangen av februar 2014 i fjor til utgangen av februar 2015. Utlånsveksten har vært positiv i årets to første måneder.

Finansforetak, balanserfebruar 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer70 11370 39773 48373 50771 99971 37670 35269 91770 03368 33766 83866 85165 860
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester2 9472 9093 4053 3703 3403 3243 3243 3163 2823 2653 2193 1873 204
Skogbruk og tilknyttede tjenester806773840839796801812816820832836842827
Fiske og fangst73738178878380808382838987
Fiskeoppdrett og klekkerier1 6341 6661 8001 7271 6491 7151 6951 7391 7861 6801 6081 5741 547
Bergverksdrift og utvinning11 2001 1831 2301 1101 0951 0131 0091 0311 0271 0471 0091 010987
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12222322 336284288451456463487476455465448
Utvinning av råolje og naturgass10710097688918889928692919397
Industri7 1366 6827 4637 2787 2747 5677 1357 0147 4906 9586 8457 0556 386
Bygging av skip og båter365362402364371370375382398378377382432
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning200200204204192200200194191179184181184
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet1 1301 2181 2621 5381 4871 5031 4471 4611 5211 4081 3871 4021 391
Utvikling av byggeprosjekter284277459460445461458461472423472435422
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers11 47711 50812 01012 01711 87011 90911 83911 83911 87411 74011 60911 54911 807
Varehandel, reparasjon av motorvogner9 3989 6959 98710 1929 7509 6339 5679 5389 79610 0029 76110 1089 920
Utenriks sjøfart og rørtransport18 2118 4634 8027 8527 4026 4876 2976 3415 6805 3634 8594 8395 065
Transport ellers og lagring18 5528 5008 9978 9608 9568 8878 7568 6568 6528 4278 3378 2768 149
Overnattings - og serveringsvirksomhet801464512447436440439442450410441419426
Informasjon og kommunikasjon1 4861 3511 4301 6191 5051 5571 6471 4311 3351 4601 2791 2551 258
Omsetning og drift av fast eiendom1 4291 4281 5081 4961 4471 4491 4311 3961 4211 3791 4251 4091 393
Faglig og finansiell tjenesteyting2 2272 3032 3922 4052 3562 3532 2362 1352 1752 1512 1312 0411 807
Forretningsmessig tjenesteyting7 4378 0558 3428 1258 1468 0538 0498 1358 0127 6467 5247 4647 024
Tjenesteytende næringer ellers2 9912 9543 0473 0553 0163 0323 0092 9542 9972 9422 9062 7772 998