196380_tabell_217038_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196380_tabell_217038
statistikk
2015-02-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserdesember 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Desember 2013Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014
Banker
Forvaltningskapital4 270 9684 642 4298,7
Innskudd2 878 7313 087 4437,3
Utlån2 988 3073 378 71013,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 746 7051 945 09811
Utlån1 502 9241 516 4570,9