196380_tabell_217020_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196380_tabell_217020
statistikk
2015-02-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserdesember 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 1554 1344 1084 1484 0964 1384 2044 1824 2684 3944 5054 2704 384
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner794678708617647670557561574489509561693
Utlån til og fordringer på kunder298 743298 110300 474299 116296 823293 558292 283292 069290 710287 398286 377285 787282 678
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.81717171505051535353565557
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler30313131313131323233343435
Andre eiendeler3 1677 8493 4893 1283 0793 5683 6973 4273 5053 7483 2504 0473 772
Sum eiendeler306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824300 325299 142296 116294 732294 754291 617
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån297 860297 064299 456298 466296 229293 033291 558291 249290 145287 215285 640285 691281 730
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld6 07610 7406 3345 3655 2185 8266 1265 8465 8805 8385 8735 7596 570
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld303 936307 804305 790303 831301 447298 859297 684297 096296 025293 053291 513291 450288 300
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 119
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital1 8571 8691 8691 8821 8821 8821 8821 8941 8941 8942 0952 1002 108
Ufordelt resultat-75-52-3014614722684-29-82-128-4990
Sum egenkapital3 0343 0683 0913 2803 2803 1563 1403 2293 1173 0633 2193 3033 317
 
Sum gjeld og egenkapital306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824300 325299 142296 116294 732294 754291 617