168451_tabell_205742_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
168451_tabell_205742
statistikk
2014-11-14T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserseptember 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 1484 0964 1384 2044 1824 2684 3944 5054 2704 3844 4814 5354 537
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner617647670557561574489509561693545518634
Utlån til og fordringer på kunder299 116296 823293 558292 283292 069290 710287 398286 377285 787282 678281 043279 089276 377
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.71505051535353565557595858
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler31313131323233343435353636
Andre eiendeler3 1283 0793 5683 6973 4273 5053 7483 2504 0473 7723 4334 1793 745
Sum eiendeler307 111304 727302 015300 824300 325299 142296 116294 732294 754291 617289 596288 415285 386
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån298 466296 229293 033291 558291 249290 145287 215285 640285 691281 730280 336278 567275 883
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld5 3655 2185 8266 1265 8465 8805 8385 8735 7596 5705 9576 5696 138
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld303 831301 447298 859297 684297 096296 025293 053291 513291 450288 300286 294285 136282 021
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 1191 1191 1191 119
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital1 8821 8821 8821 8821 8941 8941 8942 0952 1002 1082 1222 1242 124
Ufordelt resultat14614722684-29-82-128-49906136122
Sum egenkapital3 2803 2803 1563 1403 2293 1173 0633 2193 3033 3173 3023 2793 365
 
Sum gjeld og egenkapital307 111304 727302 015300 824300 325299 142296 116294 732294 754291 617289 596288 415285 386