149090_tabell_166817_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149090_tabell_166817
statistikk
2014-03-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserjanuar 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Januar 2013Januar 2014Januar 2013 - Januar 2014
Banker
Forvaltningskapital4 012 8054 347 6768,3
Innskudd2 672 6602 917 0939,1
Utlån2 806 2903 087 41610,0
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 722 5481 795 9974
Utlån1 470 9701 521 4873,4