149090_tabell_166799_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149090_tabell_166799
statistikk
2014-03-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserjanuar 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitusjoner. Balanse. Millioner kroner
Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 2704 3844 4814 5354 5374 4954 5194 5704 4714 5364 5274 3154 438
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner561693545518634545794586540483505425436
Utlån til og fordringer på kunder285 787282 678281 043279 089276 377274 076271 260271 330270 582269 966266 277266 807266 657
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.55575958585857575757575757
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler34353536363637373738383939
Andre eiendeler4 0473 7723 4334 1793 7453 4173 5713 6713 4833 6485 5723 4123 807
Sum eiendeler294 754291 617289 596288 415285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån285 691281 730280 336278 567275 883273 339271 011270 725269 890269 427265 724266 036266 152
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld5 7596 5705 9576 5696 1385 8205 8146 3145 8656 0237 8595 8655 982
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld291 450288 300286 294285 136282 021279 158276 825277 040275 755275 450273 583271 901272 134
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 2521 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 119
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital2 1002 1082 1222 1242 1242 2482 2482 2482 2482 2722 2722 2722 273
Ufordelt resultat-4990613612210246-15648-1141-237-92
Sum egenkapital3 3033 3173 3023 2793 3653 4693 4133 2113 4153 2773 3923 1543 299
 
Sum gjeld og egenkapital294 754291 617289 596288 415285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434