149090_tabell_166797_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149090_tabell_166797
statistikk
2014-03-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserjanuar 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskaper. Balanse. Millioner kroner
Januar 2014Desember 2013November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker072....139....138....106....
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner06 041....5 522....5 964....5 950....
Utlån til og fordringer på kunder0121 228....118 569....117 558....114 397....
Sertifikater og obligasjoner0........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.0720....587....471....721....
Finansielle derivater0388....218....114....103....
Immaterielle eiendeler01 044....979....917....879....
Varige driftsmidler0112....135....136....145....
Andre eiendeler03 280....3 780....4 401....3 975....
Sum eiendeler0132 886....129 928....129 700....126 275....
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner0........................
Innskudd fra kunder0........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld0250....100....100..........
Andre lån0104 779....102 126....103 989....101 231....
Finansielle derivater017....16....19....201....
Annen gjeld010 283....10 935....9 866....10 649....
Ansvarlig lånekapital01 936....1 836....1 871....771....
Sum gjeld0117 264....115 013....115 845....112 852....
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital03 821....3 869....3 860....3 595....
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)02 357....2 401....1 983....1 924....
Opptjent egenkapital06 878....6 720....6 771....7 307....
Ufordelt resultat02 566....1 926....1 240....596....
Sum egenkapital015 622....14 916....13 854....13 423....
 
Sum gjeld og egenkapital0132 886....129 928....129 700....126 275....