149102_tabell_161878_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149102_tabell_161878
statistikk
2014-02-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserdesember 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Desember 2012Desember 2013Desember 2012 - Desember 2013
Banker
Forvaltningskapital4 046 8364 247 6065,0
Innskudd2 694 2452 878 8836,9
Utlån2 713 4762 988 35710,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 713 3801 746 3882
Utlån1 464 2301 502 9242,6