149100_tabell_157647_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149100_tabell_157647
statistikk
2014-01-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balansernovember 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskaper. Balanse. Millioner kroner
November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker00139....138....106....118..
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner005 522....5 964....5 950....6 236..
Utlån til og fordringer på kunder00118 569....117 558....114 397....112 429..
Sertifikater og obligasjoner00......................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.00587....471....721....669..
Finansielle derivater00218....114....103....107..
Immaterielle eiendeler00979....917....879....756..
Varige driftsmidler00135....136....145....142..
Andre eiendeler003 780....4 401....3 975....3 070..
Sum eiendeler00129 928....129 700....126 275....123 527..
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner00......................
Innskudd fra kunder00......................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld00100....100..............
Andre lån00102 126....103 989....101 231....99 301..
Finansielle derivater0016....19....201....244..
Annen gjeld0010 935....9 866....10 649....9 617..
Ansvarlig lånekapital001 836....1 871....771....771..
Sum gjeld00115 013....115 845....112 852....109 932..
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital003 869....3 860....3 595....3 560..
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)002 401....1 983....1 924....1 715..
Opptjent egenkapital006 720....6 771....7 307....6 229..
Ufordelt resultat001 926....1 240....596....2 091..
Sum egenkapital0014 916....13 854....13 423....13 595..
 
Sum gjeld og egenkapital00129 928....129 700....126 275....123 527..