141510_tabell_147316_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
141510_tabell_147316
statistikk
2013-11-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserseptember 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitusjoner. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012Oktober 2012September 2012
Alle næringer73 91873 03272 88773 17472 89172 74872 72772 60572 64872 51972 55472 00371 784
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 8074 7614 7294 7594 6904 6734 6484 6484 6364 6164 5704 5374 523
Skogbruk og tilknyttede tjenester1081071071031031021011029791878080
Fiske og fangst4 4044 3974 2974 3224 0004 0144 0203 9784 0123 9463 9673 9673 924
Fiskeoppdrett og klekkerier375381381376388388388397403382392390297
Bergverksdrift og utvinning81818182828282828282838383
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass000000000-6000
Utvinning av råolje og naturgass..........................
Industri2 6832 6962 6772 6962 7212 7302 7412 7742 7842 7722 7132 7432 760
Bygging av skip og båter266282273272282286288291292292300305309
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning10710710710810899989192949596101
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet28282839383939393943464545
Utvikling av byggeprosjekter669670670655656659660661652896640852572
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers3243243253243253263233243217132573328
Varehandel, reparasjon av motorvogner181185182186187189191187186213190191171
Utenriks sjøfart og rørtransport26262631313132333328353434
Transport ellers og lagring386392374356359278281283284278283290291
Overnattings - og serveringsvirksomhet886684685633635637644647645647649648665
Informasjon og kommunikasjon167168169173170165167166170177182185180
Omsetning og drift av fast eiendom44 99344 50544 50044 78744 89245 00045 09245 05945 12045 16145 48845 13045 175
Faglig og finansiell tjenesteyting435441472483503490494448445490498502503
Forretningsmessig tjenesteyting197195197200243243243243244244245246246
Tjenesteytende næringer ellers12 79312 60212 60712 59012 47712 31712 19412 15412 11012 00211 76711 60711 495