Pengemengden M2mars 2015

Statistikken publiseres fra høsten 2015 som Pengemengde.

Innhold

Arkiv for Pengemengden M2 - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. januar 2009 November 2008 Nedgang i pengemengdeveksten
1. desember 2008 Oktober 2008 Pengemengdeveksten økte
31. oktober 2008 September 2008 Veksten i pengemengden faller ytterligere
30. september 2008 August 2008 Veksten i pengemengden ytterligere ned
1. september 2008 Juli 2008 Veksten i pengemengden faller ytterligere
31. juli 2008 Juni 2008 Veksten i pengemengden avtar
30. juni 2008 Mai 2008 Redusert vekst i pengemengden
2. juni 2008 April 2008 Økt vekst i pengemengden
30. april 2008 Mars 2008 Veksten i pengemengden avtar
31. mars 2008 Februar 2008 Høy vekst i husholdningenes pengemengde
10. mars 2008 Januar 2008 Økt vekst i husholdningenes pengemengde
31. januar 2008 Desember 2007 Rekordhøyt omløp av sedler og mynt
4. januar 2008 November 2007 Redusert pengemengdevekst
30. november 2007 Oktober 2007 Fortsatt sterk vekst i pengemengden
31. oktober 2007 September 2007 Den høye pengemengdeveksten fortsetter