198904_tabell_219736_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
198904_tabell_219736
statistikk
2015-03-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Kredittindikatoren K2januar 2015

Innhold

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
August 2014September 2014Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,35,45,45,25,45,6
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,65,95,95,34,9..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,56,46,46,26,16,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,52,72,82,83,43,8