198904_tabell_219731_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
198904_tabell_219731
statistikk
2015-03-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Kredittindikatoren K2januar 2015

Innhold

Innenlandsk kreditt til publikum. Transaksjoner1
K2
Faktiske tallSesongjusterte tall
Transaksjoner siste 12 månederProsentvis vekst siste 12 månederTransaksjoner i månedenTransaksjoner fra årsskiftetMånedsvekst omregnet til årsrateHittil i år omregnet til årsrateVekst i glidende tremånedersgjennomsnitt2
1I alle vekstrateberegninger i K2 med utgangspunkt i beholdningstall hvor valutalån inngår, er det justert for valutakursendringer for å få fram kun transaksjonsrelaterte endringer. Vekstberegningene er også justert for brudd i statistikken som ikke kan relateres til transaksjoner eller omvurderinger. Disse justeringene fører til at det kan være avvik mellom beholdningsendringer og transaksjonstall.
2Omregnet til årlig rate.
Januar 2014235 8415,712 30712 3073,43,44,2
Februar 2014240 4385,827 79040 0977,95,64,7
Mars 2014238 5705,720 94361 0405,95,75,6
April 2014236 1195,622 29683 3366,25,86,0
Mai 2014231 4795,517 225100 5614,75,65,7
Juni 2014227 1265,315 164115 7254,25,45,2
Juli 2014230 3535,422 415138 1406,25,55,1
August 2014228 2945,321 160159 3005,85,55,6
September 2014231 3645,425 202184 5026,95,75,9
Oktober 2014232 2045,419 486203 9885,35,65,9
November 2014228 7105,215 495219 4834,15,55,3
Desember 2014235 4985,415 558235 0414,15,44,9
Januar 2015244 9475,623 11423 1146,26,2..