399374_tabell_425752_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
399374_tabell_425752
statistikk
2020-07-03T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakmai 2020

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter næring. Millioner kroner
Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer79 92579 78479 70379 821
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 2734 2594 2494 259
Skogbruk og tilknyttede tjenester80797881
Fiske og fangst6 3196 2626 2426 188
Fiskeoppdrett og klekkerier558552550606
Bergverksdrift og utvinning132323231
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1-9-9-9-9
Utvinning av råolje og naturgass........
Industri1 7111 7431 7681 697
Bygging av skip og båter737275293
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning122121122122
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet13131313
Utvikling av byggeprosjekter1 6171 6121 6041 679
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers500505509448
Varehandel, reparasjon av motorvogner272271278290
Utenriks sjøfart og rørtransport130303030
Transport ellers og lagring1571575464558
Overnattings - og serveringsvirksomhet1 5011 5001 5911 501
Informasjon og kommunikasjon797816836845
Omsetning og drift av fast eiendom41 64141 52441 43641 449
Faglig og finansiell tjenesteyting1 3821 3971 3851 253
Forretningsmessig tjenesteyting134138144142
Tjenesteytende næringer ellers18 30918 29418 30618 346