399374_tabell_425751_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
399374_tabell_425751
statistikk
2020-07-03T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakmai 2020

Innhold

Kredittforetak. Utlån etter næring. Millioner kroner
Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer130 995132 786133 984133 873
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester2 4102 5112 5362 540
Skogbruk og tilknyttede tjenester229255255251
Fiske og fangst265293276285
Fiskeoppdrett og klekkerier144144144143
Bergverksdrift og utvinning152565657
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass134343434
Utvinning av råolje og naturgass........
Industri2 3662 3962 3702 468
Bygging av skip og båter56575156
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning244244246248
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet5 9216 0065 9996 015
Utvikling av byggeprosjekter9609661 107951
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers4 2024 4764 4734 416
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 2272 3122 0962 199
Utenriks sjøfart og rørtransport12 2022 2682 3612 008
Transport ellers og lagring18 9028 9308 5838 758
Overnattings - og serveringsvirksomhet526567545525
Informasjon og kommunikasjon810848817800
Omsetning og drift av fast eiendom86 24086 81288 17988 859
Faglig og finansiell tjenesteyting3 2073 2713 3873 078
Forretningsmessig tjenesteyting3 1263 2192 8342 702
Tjenesteytende næringer ellers6 8717 1227 6367 481