399374_tabell_425750_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
399374_tabell_425750
statistikk
2020-07-03T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakmai 2020

Innhold

Banker. Utlån etter næring. Millioner kroner
Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer1 496 7071 521 3121 517 7061 515 557
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester52 26752 90953 00053 000
Skogbruk og tilknyttede tjenester4 2374 4854 4834 459
Fiske og fangst36 55336 62536 49236 423
Fiskeoppdrett og klekkerier25 41526 33426 60627 785
Bergverksdrift og utvinning19 2249 5369 2549 955
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 9403 0712 7482 434
Utvinning av råolje og naturgass8 10912 15411 45010 184
Industri77 16780 86680 92781 025
Bygging av skip og båter6 9826 2666 0526 089
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning45 89944 11444 47745 489
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet5 0615 1115 2675 561
Utvikling av byggeprosjekter125 797126 841126 822126 561
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers44 11344 27443 76244 518
Varehandel, reparasjon av motorvogner79 62279 95374 60372 203
Utenriks sjøfart og rørtransport165 59272 58969 85967 213
Transport ellers og lagring169 68167 03266 63266 805
Overnattings - og serveringsvirksomhet15 79316 76717 82118 844
Informasjon og kommunikasjon18 64218 32718 81419 174
Omsetning og drift av fast eiendom634 807642 144647 245647 162
Faglig og finansiell tjenesteyting87 64889 69889 40988 617
Forretningsmessig tjenesteyting38 07838 65438 34338 099
Tjenesteytende næringer ellers43 08243 56143 64043 956