Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)2011

Denne statistikken er nedlagd.

Innhald

Arkiv for Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt) - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
5. desember 2012 2011 Nedgang i AFP-ytingane
24. november 2011 2010 AFP-pensjonsytingane aukar framleis
28. september 2010 2009 Stabil auke i AFP-pensjonsytingane
14. juli 2009 2008 AFP-pensjonsytingane aukar framleis
7. mars 2008 2007 Framleis auke i AFP-utbetalingar
12. juli 2007 2006 Pensjonsytingane i AFP-ordninga aukar framleis
13. juli 2006 2005 Pensjonsytingane i AFP-ordninga aukar
14. juli 2005 2004 Framleis høge finansinntekter for AFP
20. desember 2004 2003 Auke i forsikringsfondet for AFP
17. desember 2003 2002 Pensjonsutbetalingene øker mer enn inntektene for AFP-ordningen