Utlånsmarginene fortsetter å øke

Publisert:

Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån økte i august med 0,02 prosentpoeng til henholdsvis 1,70 og 1,73 prosent. Fastrenta på nye boliglån var uendret på 2,47 prosent, mens flytrenta var omtrent uendret på 2,50 prosent.

Rentestatistikken viser at renta på nye boliglån i alt fra et utvalg av banker og kredittforetak var omtrent uendret på 2.50 prosent i august. Rentene på nye nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig var tilnærmet uendret på henholdsvis 2,51 og 2,42 prosent.

Fastrenta på utestående boliglån var uendret på 2,86 prosent, mens flytrenta var tilnærmet uendret på 2,51 prosent i august.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Des. 2013 3.97 4.18 4.04 4.17
Jan. 2014 3.96 4.20 4.03 4.16
Feb. 2014 3.97 4.12 4.02 4.16
Mar. 2014 3.95 4.18 4.01 4.15
Apr. 2014 3.87 4.08 4.00 4.15
Mai 2014 3.80 4.08 3.97 4.14
Juni 2014 3.78 3.84 3.85 4.13
Juli 2014 3.76 3.81 3.84 4.14
Aug. 2014 3.76 3.74 3.83 4.14
Sep. 2014 3.73 3.48 3.81 4.12
Okt. 2014 3.59 3.38 3.78 4.11
Nov. 2014 3.54 3.35 3.73 4.09
Des. 2014 3.49 3.29 3.61 4.08
Jan. 2015 3.22 2.78 3.55 4.01
Feb. 2015 3.11 2.53 3.52 3.80
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86

Lav pengemarkedsrente

I august økte utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger med 0,02 prosentpoeng til henholdsvis 1,70 prosent og 1,73 prosent. Bankenes innskuddsmargin gikk ned med 0,04 prosentpoeng til 0,08 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt i samme periode med 0,03 prosentpoeng til 0,80 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Des. 2013 2.26 2.33 1.72
Jan. 2014 2.28 2.35 1.69
Feb. 2014 2.24 2.30 1.73
Mar. 2014 2.19 2.25 1.77
Apr. 2014 2.04 2.18 1.83
Mai 2014 1.92 2.11 1.88
Juni 2014 1.99 2.08 1.79
Juli 2014 2.06 2.16 1.70
Aug. 2014 1.97 2.06 1.79
Sep. 2014 2.04 2.16 1.68
Okt. 2014 1.97 2.20 1.61
Nov. 2014 1.87 2.10 1.66
Des. 2014 1.97 2.13 1.51
Jan. 2015 1.83 2.24 1.35
Feb. 2015 1.64 2.17 1.37
Mar. 2015 1.49 1.79 1.50
Apr. 2015 1.48 1.73 1.53
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80

Lave renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,05 prosentpoeng til 2,83 prosent i august, mens renta på utestående lån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,91 prosent.

Lave innskuddsrenter

Renta på innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak var uendret på henholdsvis 0,76 og 0,62 prosent i august.