Utlånsmarginene øker

Publisert:

Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån økte i juni. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,50 prosent i juni, mens flytrenta var uendret på 2,51 prosent.

Rentestatistikken viser at renta på nye boliglån i alt fra et utvalg av banker og kredittforetak var uendret på 2,51 prosent i juni. Rentene på nye nedbetalingslån med pant i bolig var uendret på 2,52 prosent mens renta på nye rammelån med pant i bolig falt med 0,03 prosentpoeng til 2,42 prosent. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,50 prosent i juni, mens flytrenta var uendret på 2,51 prosent.

Fastrenta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,88 prosent. Fastrenta på utestående boliglån har falt i nesten alle månedene vi har data for (siden desember 2013).

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr.2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88

Økt utlånsmargin og lav pengemarkedsrente

Utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger økte med 0,08 prosentpoeng i juni til henholdsvis 1,67 prosent og 1,71 prosent. Bankenes innskuddsmargin falt med 0,05 prosentpoeng, til 0,13 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt i samme periode med 0,08 prosentpoeng til 0,84, det laveste nivået for den perioden vi har data for (siden 1986).

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84

Lave renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,10 prosentpoeng til 2,84 prosent i mai, mens renta på utestående lån falt med 0,04 prosentpoeng til 2,98 prosent.

Lave innskuddsrenter

Renta på bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,04 prosentpoeng, til 0,63 prosent og er den laveste i perioden vi har data for (desember 2013). Renta på innskudd fra husholdninger falt med 0,03 prosentpoeng, til 0,75 prosent i juni 2017.

Historisk lave renter i bankene

Den kvartalsvise rentestatistikken (totaltelling) viser at renta på utlån i alt fra banker og renta på innskudd er på det laveste nivået for den perioden vi har data for (fra 1954) på henholdsvis 3,45 og 0,78 prosent. Renta på utlån fra de statlige låneinstitutter var uendret fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017 på 1,83 prosent. Renta på utlån fra Statens pensjonskasse var også uendret på 2,20 prosent.

Nedgang i rentebindingsandelen

Den kvartalsvise rentestatistikken (totaltelling) viser at husholdningenes andel av boliglån med fast rente fra banker og kredittforetak falt fra 7,5 prosent i 1. kvartal til 7,3 i 2. kvartal 2017. Andelen rentebinding har falt de syv foregående kvartalene det vil si siden 3. kvartal 2015.