Svakere årsresultat for verdipapirfondene

Publisert:

Verdipapirfondenes årsresultat i 2016 ble 49 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra året før på 8 milliarder.

Figur 1. Verdipapirfondenes årsresulatat etter fondstype

2012 2013 2014 2015 2016
Øvrige fond -21 43 105 154 214
Kombinasjonsfond 1307 3219 3525 3067 2032
Andre rentefond 2540 2415 1475 -816 2270
Pengemarkedsfond 3449 2294 2000 877 1885
Obligasjonsfond 8713 3635 13721 2246 10229
Aksjefond 28345 86262 69701 51431 32372

Etter det rekordsterke resultatet i 2013 viser statistikken over verdipapirfond at årsresultatene har gått nedover. Denne nedgangstrenden fortsetter i 2016.

Nedgangen i resultatet i 2016 skyldtes i stor grad fallet i samlede kursgevinster som er summen av postene ‘Realiserte kursgevinster/-tap‘ og ‘Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap‘. Summen av de to postene ble redusert med 13,5 milliarder kroner fra 2015 til 2016. Det var aksjefondene som trakk mest ned, fra 44,3 til 23,6 milliarder kroner. Obligasjonsfondene viste derimot en motsatt utvikling. I 2015 hadde obligasjonsfondene sum kurstap på 5,4 milliarder kroner, men i 2016 ble dette økt til 0,9 milliarder.

Fremdeles mest lønnsomt med aksjefond

Figur 2. Årsresultat og eiendeler etter fondstype. 2016

Eiendeler Årsresultat
Øvrige fond 0.5 0.4
Kombinasjonsfond 5.3 4.1
Andre rentefond 5.2 4.6
Pengemarkedsfond 9.2 3.8
Obligasjonsfond 29.3 20.9
Aksjefond 50.4 66.1

Som vist i figur 2 var aksjefondene de mest lønnsomme av alle fondstypene. Ved utgangen av 2016 utgjorde verdien av aksjefondenes eiendeler 50 prosent av totale eiendeler, samtidig som aksjefondene oppnådde 66 prosent av det totale årsresultatet i 2016. Til sammenligning var 29 prosent av verdipapirfondenes eiendeler eid av obligasjonsfondene, mens årsresultatet bare utgjorde 21 prosent av det totale årsresultatet.

Fortsatt økning i fondenes eiendeler

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype

2012 2013 2014 2015 2016
Øvrige fond 3571 6501 2999 5248 5255
Kombinasjonsfond 21654 31220 40847 52942 55591
Andre rentefond 40787 50727 63492 56523 55193
Pengemarkedsfond 95022 90083 86231 83643 97235
Obligasjonsfond 140077 143714 258449 286186 309706
Aksjefond 307446 407078 455564 477030 532475

Veksten i verdipapirfondenes samlede eiendeler fortsatte i 2016. De hadde en historisk høy markedsverdi på drøyt 1055 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er en økning på 9,8 prosent fra året før. Aksjefondene sto for 55,4 milliarder kroner av økningen i eiendeler, etterfulgt av obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Det lave rentenivået gjør fondssparing attraktivt, noe som i 2016 også ble vist i samlede nettotegninger av fondsandeler på 48,7 milliarder kroner. Av dette ble 21,6 milliarder kroner nettotegnet i aksjefond.

 

 

Kontakt