Nettotegninger i rentefond

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 35,8 milliarder kroner, til 1 148 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år. Totalt ble det nettotegnet fondsandeler for 17 milliarder kroner i perioden, og pengene ble i hovedsak plassert i rentefond.

Andelskapitalen til alle fondstypene steg i løpet av 2. kvartal 2017. Størst økning hadde aksjefond med 13,8 milliarder kroner. Andelskapitalen til aksjefond utgjør nå 51,8 prosent av den totale forvaltningskapitalen til alle verdipapirfond. Pengemarkedsfond og obligasjonsfond steg med henholdsvis 9 og 8,7 milliarder kroner i perioden.

Figur 1

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi

1.kv. 2012 2. kv. 2012 3.kv. 2012 4.kv. 2012 1.kv. 2013 2. kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv.2013 1.kv. 2014 2. kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2. kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2. kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2. kv. 2017
Aksjefond 301418 283842 297354 305773 337033 340930 363544 404036 405756 440333 439438 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148
Obligasjonsfond 105814 113928 125167 140535 146145 154913 159188 143386 231026 240808 255901 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193
Pengemarkedsfond 100607 96591 96901 95520 102178 93875 89668 89545 88812 91430 91455 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525
Andre fond 54297 55685 61780 67602 73223 77142 83206 88883 98280 107174 110895 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175

Størst nettotegning i pengemarkedsfond og obligasjonsfond

Av totale nettotegninger på 17 milliarder kroner ble 8,5 milliarder kroner investert i pengemarkedsfond. Også i obligasjonsfond og andre rentefond ble det gjort nettotegninger verdt henholdsvis 6 og 1,9 milliarder kroner i perioden. For alle disse fondstypene er det finansielle foretak som er største nettokjøper. Totalt nettotegnet finansielle foretak verdipapirfondsandeler for 11,8 milliarder kroner i perioden, hvor av nettotegninger for 4,6 milliarder kroner er gjort fra nominee-kontoer. Det er grunn til å tro at personkunder står bak deler av disse nettotegningene.

Utlendinger selger aksjefond

Etter tre kvartaler med samlede nettotegninger på nesten 33 milliarder kroner i aksjefond, summerte nettotegningene for 2. kvartal 2017 seg til om lag null. Utlendinger var største nettoselger med salg av andeler til en verdi av 2,7 milliarder kroner. Utlandets andel av aksjefondkapitalen er nå 13,5 prosent, ned fra 17,2 prosent ved utgangen av 2015. Største nettokjøper av aksjefond i 2. kvartal 2017 var livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, som kjøpte andeler til en verdi av 1,6 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

1.kv. 2012 2.kv. 2012 3. kv. 2012 4.kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv. 2013 3. kv. 2013 4.kv. 2014 1. kv. 2014 2.kv. 2014 3. kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv. 2015 3. kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017
Husholdninger¹ -0.221 -0.775 -1.572 -0.401 0.106 -1.201 -0.559 -0.2 -1.393 -1.049 -0.338 -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser 2.35 1.679 0.09 -1.049 1.265 1.22 -1.275 8.723 1.198 4.572 3.268 -3.862 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579
Utlandet 2.952 -2.058 -0.448 4.135 2.349 -3.55 -0.969 1.085 -1.395 1.519 2.449 -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663

Kontakt