Sterkere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 7,7 prosent fram til utgangen av juli 2017, opp fra 7,1 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,2 prosent i samme periode, ned fra 3,8 prosent fram til utgangen av juni.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i juli. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,6 prosent fram til utgangen av juli.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 15,3 prosent fram til utgangen av juli, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 9,1 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 11,1 prosent fram til utgangen av juli, viser nye tall fra statistikken Pengemengde..

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Juli 2011 7.9 7.1 7.9
Aug. 2011 7.7 7.1 7.3
Sept. 2011 8.6 7.0 8.2
Okt. 2011 8.5 6.3 9
Nov. 2011 7.7 7.0 5.5
Des. 2011 6.4 7.9 4.6
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.3

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 163 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 2 150 milliarder kroner ved utgangen av juni. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av juli var husholdningenes pengemengde på 1 219 milliarder kroner, ned fra 1 231 milliarder ved utgangen av juni.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 699 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 679 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 109 milliarder og 136 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 87,7 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 9,8 prosent ved utgangen av juli. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,0 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtalersertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,5 prosent av pengemengden.

Kontakt