Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 7,7 milliarder kroner i 2 kvartal 2018 – en nedgang på 13,5 milliarder fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 2. kvartal 2018 med samme kvartal året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene fra 4,3 milliarder til 5,1 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i andeler i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har steget 6,3 prosent i 2. kvartal 2018 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 4,1 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 35,9 prosent. Andeler i verdipapirfond steg 9,2 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 38 prosent.

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 40,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor og endte på 2,8 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk ned med 49 prosent og endte på 4,4 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 33,5 milliarder kroner, som er en økning på 2,3 prosent i forhold til 2 kvartal 2017.

 

 

Kontakt