Nedgang i premieinntektene for livsforsikring

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde en nedgang i brutto premieinntekter på 0,5 prosent fra 2016 til 2017. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 0,2 prosent i samme periode.

Motorvognforsikringer, som er den største bransjen, har hatt en økning på 0,5 prosent i premieinntektene i løpet av 2017, samtidig har erstatningskostnadene for denne bransjen økt med 5,1 prosent, viser statistikken fra forsikringsselskapene.

Figur 1. Premieinntekter og erstatningsutbetalinger, skadeforsikring

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Premieinntekter 29612 32739 36432 38021 41267 43170 42274 49348 50500 52321 54580 57514 60142 63465 66338 65951 65802
Erstatningskostnader 26137 25620 27278 25610 28307 29453 28099 35121 36817 37351 39523 39906 41569 42637 46124 44508 45688

Nedgang i livsforsikringsselskapenes brutto premieinntekter

Fra 2016 til 2017 hadde livsforsikring en nedgang i brutto premieinntekter på 0,5 prosent. I samme perioden gikk erstatningsutbetalingene opp med 5,8 prosent.

Økning i premieinntektene for kollektiv rente og pensjonsforsikring

Kollektiv rente og pensjonsforsikring har den største andelen av både premieinntektene og erstatningsutbetalingene for livsforsikring. Fra 2016 til 2017 var det en økning i premieinntektene for denne typen forsikring på 3,6 prosent. I samme tidsrom steg erstatningskostnadene med 8 prosent. 

Figur 2. Forfalte bruttopremier og utbetalte bruttoerstatninger, livsforsikring

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forfalte bruttopremier 39214 43847 53997 60714 60476 68503 68168 64934 66489 71690 82102 81765 92809 91785 94084 93577
Utbetalte bruttoerstatninger 21479 22439 24954 29030 35997 57642 54151 35184 40566 40345 44190 45113 46783 49257 51231 54213

Kontakt