Lavere fastrenter

Publisert:

Fra juni til juli falt fastrenta på nye boliglån med 0,03 prosentpoeng til 2,47 prosent. Renta på lån med flytende rente var tilnærmet uendret på 2,52 prosent. Utlånsmarginen har økt siden desember i fjor.

 

Rentestatistikken viser at renta på  nedbetalingslån i alt fra et utvalg av banker og kredittforetak har vært uendret på 2,51 prosent de tre siste månedene. Rentene på nye nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig var tilnærmet uendret på henholdsvis 2,53 og 2,43 prosent i juli.

Fastrenta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,86 prosent, mens flytrenta var tilnærmet uendret på 2,51 prosent i juli. Fastrenta på utestående boliglån har falt i nesten alle månedene vi har data for (siden desember 2013).

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Des. 2013 3.97 4.18 4.04 4.17
Jan. 2014 3.96 4.20 4.03 4.16
Feb. 2014 3.97 4.12 4.02 4.16
Mar. 2014 3.95 4.18 4.01 4.15
Apr. 2014 3.87 4.08 4.00 4.15
Mai 2014 3.80 4.08 3.97 4.14
Juni 2014 3.78 3.84 3.85 4.13
Juli 2014 3.76 3.81 3.84 4.14
Aug. 2014 3.76 3.74 3.83 4.14
Sep. 2014 3.73 3.48 3.81 4.12
Okt. 2014 3.59 3.38 3.78 4.11
Nov. 2014 3.54 3.35 3.73 4.09
Des. 2014 3.49 3.29 3.61 4.08
Jan. 2015 3.22 2.78 3.55 4.01
Feb. 2015 3.11 2.53 3.52 3.80
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.52 2.47 2.51 2.86

Lav pengemarkedsrente

Utlånsmarginen har økt med 0,41 prosentpoeng siden desember i fjor, mens NIBOR falt med 0,36 prosentpoeng i denne perioden. I juli var utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger tilnærmet uendret på henholdsvis 1,68 prosent og 1,71 prosent. Bankenes innskuddsmargin var tilnærmet uendret på 0,12 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR falt i samme periode med 0,01 prosentpoeng til 0,83 prosent, det laveste nivået for den perioden vi har data for (siden 1986).

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Des. 2013 2.26 2.33 1.72
Jan. 2014 2.28 2.35 1.69
Feb. 2014 2.24 2.30 1.73
Mar. 2014 2.19 2.25 1.77
Apr. 2014 2.04 2.18 1.83
Mai 2014 1.92 2.11 1.88
Juni 2014 1.99 2.08 1.79
Juli 2014 2.06 2.16 1.70
Aug. 2014 1.97 2.06 1.79
Sep. 2014 2.04 2.16 1.68
Okt. 2014 1.97 2.20 1.61
Nov. 2014 1.87 2.10 1.66
Des. 2014 1.97 2.13 1.51
Jan. 2015 1.83 2.24 1.35
Feb. 2015 1.64 2.17 1.37
Mar. 2015 1.49 1.79 1.50
Apr. 2015 1.48 1.73 1.53
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83

Lave renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak falt med 0,06 prosentpoeng til 2,78 prosent i juli, mens renta på utestående lån falt med 0,05 prosentpoeng til 2,93 prosent.

Lave innskuddsrenter

Renta på innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret på henholdsvis 0,76 og 0,62 prosent i juli. Renta på innskudd fra husholdninger har vært stabil i 2017 og er på samme nivå som i desember 2016. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak har derimot falt med 0,13 prosentpoeng i denne perioden til det laveste nivået for den perioden vi har data for (fra desember 2013).