92927_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
92927_tabell
statistikk
2013-06-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
false

Sykefravær1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Sykefraværsprosenter for arbeidstakere 16-69 år. Sesong- og influensajustertfullscreen-iconSykefraværsprosenter for arbeidstakere 16-69 år. Sesong- og influensajustertexcel-iconSykefraværsprosenter for arbeidstakere 16-69 år. Sesong- og influensajustertcsv-iconSykefraværsprosenter for arbeidstakere 16-69 år. Sesong- og influensajustert
Tabell 2Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter kjønn.fullscreen-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter kjønn.excel-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter kjønn.csv-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter kjønn.
Tabell 3Sykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartaletfullscreen-iconSykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartaletexcel-iconSykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartaletcsv-iconSykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet
Tabell 4Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær. Sesong- og influensajustertfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær. Sesong- og influensajustertexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær. Sesong- og influensajustertcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær. Sesong- og influensajustert
Tabell 5Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustertfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustertexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustertcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert
Tabell 6Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet førfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet førexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet førcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet før
Tabell 7Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall.fullscreen-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall.excel-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall.csv-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall.
Tabell 8Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke.fullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke.excel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke.csv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke.
Tabell 9Prosentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer.fullscreen-iconProsentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer.excel-iconProsentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer.csv-iconProsentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer.
Tabell 10Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektorfullscreen-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektorexcel-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektorcsv-iconTapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektor
Tabell 11Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.fullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.excel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.csv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.
Tabell 12Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.fullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.excel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.csv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken