140026_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
140026
Månedslønna økte med 1 500 kroner
statistikk
2014-01-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 500 kroner

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 43 500 kroner per 1. oktober 2013. Dette er 1 500 kroner, eller 3,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
20132012 - 201320132012 - 2013
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister
Staten i alt43 1003,641 7003,0
Menn45 0003,943 0002,6
Kvinner40 9003,340 2003,1
Heltidsansatte43 5003,642 1002,9
Menn45 2003,943 2002,6
Kvinner41 4003,240 7003,0
Deltidsansatte39 3003,138 0003,0
Menn42 0003,439 9003,4
Kvinner38 0002,737 1002,8

I tillegg til ansatte i forvaltningen omfatter statistikken blant annet arbeidstakere i den statlige delen av undervisning, samferdsel, helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene, faglig teknisk tjenesteyting samt bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde i snitt 39 900 kroner. Dette var en økning på 3,4 prosent fra året før. Heltidsansatte i statlig bygge- og anleggsvirksomhet hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 600 kroner, eller 3,9 prosent mer enn i 2012. Til sammenligning økte tilsvarende månedslønn med 2,8 prosent, til 43 900 kroner, i statlig undervisning hvor vi blant annet finner ansatte ved universitetene.

Forskjeller mellom kvinner og menn

Heltidsansatte menn hadde i snitt en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 45 200 kroner, mens kvinner hadde en tilsvarende lønn på 41 400 kroner. Dette utgjør en lønnsvekst fra 2012 på henholdsvis 3,9 og 3,2 prosent, eller 1 700 kroner for menn og 1 300 kroner for kvinner.

Forvaltningen

Heltidsansatte i statlig forvaltning hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 43 500 kroner, en vekst på 1 700 kroner eller 4,1 prosent fra samme tidspunkt året før. Statlig forvaltning omfatter blant annet generell offentlig administrasjon og økonomiforvaltning, utenrikssaker, forsvar, retts- og fengselsstyre samt politi- og påtalemyndighet. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i retts- og fengselsvesenet var på 43 900 kroner. Dette tilsvarer en vekst på 1 100 kroner, eller 2,6 prosent, fra året før. Til sammenligning hadde heltidsansatte i politi- og påtalemyndighet en månedslønn på 43 600 kroner, som innebærer en vekst fra året før på 1 000 kroner eller 2,3 prosent.

Deltidsansatte

For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til deltidsansatte om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle deltidsansatte i staten er etter denne metoden beregnet til 39 300 kroner i gjennomsnitt. Det er en økning på 3,1 prosent fra året før. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 42 000 kroner, mens kvinner hadde en månedslønn på 38 000 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på henholdsvis 3,4 prosent og 2,7 prosent.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlaget Åpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger om 129 396 heltidsansatte og 28 304 deltidsansatte som er rapportert til Statens tjenestemannsregister per 1. oktober 2013. Statistikken omfatter også ansatte som følger lederlønnsregulativet.