92617_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
92617
1 800 kroner mer i måneden
statistikk
2013-01-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 800 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 000 kroner per 1. oktober 2012. Dette er 1 800 kroner, eller 4,5 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
20122011 - 201220122011 - 2012
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister
Staten i alt41 6004,840 5004,4
Menn43 3004,341 9004,2
Kvinner39 6005,039 0004,8
Heltidsansatte42 0004,540 9004,3
Menn43 5004,342 1004,2
Kvinner40 1005,039 5004,8
Deltidsansatte38 1005,036 9005,1
Menn40 6004,638 6004,9
Kvinner37 0005,436 1005,2

I tillegg til ansatte i forvaltningen omfatter statistikken blant annet arbeidstakere i den statlige delen av undervisning, samferdsel, helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene, faglig teknisk tjenesteyting samt bygg- og anleggsvirksomhet. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde i snitt 38 600 kroner. Dette var en økning på 4,3 prosent fra året før. Heltidsansatte i statlig bygge- og anleggsvirksomhet hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 41 000 kroner, eller 4,1 prosent mer enn i 2011. Til sammenligning økte tilsvarende månedslønn med 4,7 prosent til 42 700 kroner i statlig undervisning, hvor vi blant annet finner ansatte ved universitetene.

Forskjeller mellom kvinner og menn

Heltidsansatte menn hadde i snitt en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 43 500 kroner, mens kvinnene hadde en tilsvarende lønn på 40 100 kroner. Dette tilsvarer en vekst fra 2011 på henholdsvis 4,3 og 5,0 prosent, eller 1 800 kroner for menn og 1 900 kroner for kvinner.

Forvaltningen

Heltidsansatte i statlig forvaltning hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 41 800 kroner, en lønnsvekst på 1 800 kroner eller 4,5 prosent fra samme tidspunkt året før. Statlig forvaltning omfatter blant annet generell offentlig administrasjon og økonomiforvatning, forvaltning av utenrikssaker, forsvar, retts- og fengselsstyre samt politi- og påtalemyndighet. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i forsvar var på 39 500 kroner. Dette tilsvarer en vekst på 1 700 kroner, eller 4,5 prosent, fra året før. Til sammenligning hadde heltidsansatte i politi- og påtalemyndighet en tilsvarende månedslønn på 42 600 kroner, som innebærer en vekst fra året før på 1 300 kroner, eller 3,1 prosent.

Deltidsansatte

For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til deltidsansatte om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle deltidsansatte i staten er etter denne metoden beregnet til 38 100 kroner i gjennomsnitt. Det er en økning på 5,0 prosent fra året før. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 40 600 kroner, mens kvinnene hadde en månedslønn på 37 000 kroner. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 4,6 prosent og 5,4 prosent.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger om 126 725 heltidsansatte og 29 350 deltidsansatte som er rapportert til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2012. Statistikken omfatter også ansatte som følger lederlønnsregulativet.

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.