192454_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstasyk/aar
192454
Månedslønna opp 1 700 kroner i helseforetakene
statistikk
2014-12-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstasyk, Lønn for ansatte i helseforetakene, sykehus, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, bioingeniører, radiografer, audiografer, vernepleiere, legesekretærerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn til leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre sykehusansatte. Gjennomsnitttsmånedslønn i helseforetak var 45 000 kroner 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i helseforetakene1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna opp 1 700 kroner i helseforetakene

Heltidsansatte i helseforetakene hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 45 000 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 3,9 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Ansatte i helseforetakene. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Helseforetakene i alt43 8004,039 1003,7
Menn49 9003,543 3003,3
Kvinner41 7004,337 6003,9
Heltidsansatte45 0003,940 7003,6
Menn51 3003,844 9003,5
Kvinner42 2003,938 8003,7
Deltidsansatte41 0004,135 4003,5
Menn43 5003,835 7002,9
Kvinner40 6004,135 3003,5

Om lag 45 prosent av de ansatte i helseforetakene er deltidsansatte. Regner vi om lønna til alle deltidsansatte som om de jobbet heltid, ville månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse utgjort 41 000 kroner per 1. oktober 2014. Dette er en økning på 1 600 kroner, eller 4,1 prosent, fra tilsvarende tidspunkt året før.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken dekker alle ansatte i somatiske og psykiatriske sykehus som er underlagt de regionale helseforetakene. Totalt sett omfatter undersøkelsen 127 048 ansatte i helseforetakene per 1. oktober 2014. Av disse var 69 542 heltidsansatte og 57 506 deltidsansatte.