Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. desember 2014 1. oktober 2014 Månedslønna i oljesektoren økte med 1 500 kroner
13. desember 2013 1. oktober 2013 Månedslønna i oljesektoren økte med 3 500 kroner
13. desember 2012 1. oktober 2012 1 300 kroner mer i oljesektoren
14. desember 2011 1. oktober 2011 Månedslønna i oljesektoren opp 2 800 kroner
17. desember 2010 1. oktober 2010 Månedslønna i oljesektoren opp 900 kroner
21. januar 2010 1. oktober 2009 Månedslønna økte med 4 500 kroner i oljesektoren
15. januar 2009 1. oktober 2008 Lønna opp med 3,9 prosent i oljesektoren
18. januar 2008 1. oktober 2007 Lønna opp 6,8 prosent i oljesektoren
19. januar 2007 1. oktober 2006 Nesten 7 prosent lønnsvekst i oljesektoren
2. februar 2006 1. oktober 2005 Oljeansatte økte lønna med tusen kroner
4. februar 2005 1. oktober 2004 Avtalt månedslønn ned for offshoreansatte
28. januar 2004 1. oktober 2003 Årslønna økte med 3 prosent
30. januar 2003 1. oktober 2002 Olje- og gassarbeiderne opp i lønn
29. januar 2002 1. oktober 2001 Månedsfortjenesten økte med 2 900 kroner
7. februar 2001 1. oktober 2000 Månedsfortjenesten økte med 1 900 kroner